• http://install-ks.com/wp-content/uploads/2015/05/plumbing-heating-pipes-bathroom-design11.jpg

Stafit aktual perbehet prej gjashte inxhiniereve dhe gjashte teknikeve qe merren me projektimin e  sistemit te ngrohjes qendrore, sistemit te ujit, sistemit te klimatizimit dhe ventilimit.
Duke marre parasysh misionin tone per t’iu ofruar komoditet  te pafundshem, Install Engineering posedon programe te sofistikuara per projektimin e sistemit te ngrohjes qendrore, sistemit te ujit, sistemit te klimatizimit dhe ventilimit. Te gjitha keto kalkulime behen duke i marre te dhenat nga çdo hapsire (objekt),  bazuar ne  madhesine e dritareve, dyerve, termoizolimin e jashtem te objektit, dhe orientimin e objektit ne  hapsire.