Install Engineering është kompani që ofron produkte cilësore për sistemin e ngrohjes qëndrore, klimatizimit,  ventilimit, dhe hidrosanitarisë.
Install Engineering u formua në gusht të vitit 1999 dhe sot eshte një prej kompanive tregetare më të mëdha në vend për këto lami. Duke operuar fillimisht si një dyqan tregetar sot ajo ka zgjëruar veprimatrin e saj në projektim dhe instalim poashtu.