Lajmet


Sistemi i Ngrohjes Qendrore

Shifra Code Njësia Matese Diamteri/Lloji  Çmimi € `00016 5041 cope ф 15              0.24 `00017 5041 cope ф 18              0.57 `00018 5041 cope ф 22              0.63 `00019 5041 cope ф 28              1.10 `00020 5041 cope ф 35              3.90 `00021 5041 cope ф 42              6.39 `00022 5041 cope ф 54              […]

Shifra Code Njësia Matese Diamteri/Lloji  Çmimi €
`00016 5041 cope ф 15              0.24
`00017 5041 cope ф 18              0.57
`00018 5041 cope ф 22              0.63
`00019 5041 cope ф 28              1.10
`00020 5041 cope ф 35              3.90
`00021 5041 cope ф 42              6.39
`00022 5041 cope ф 54              9.28
`00023 5041 cope ф 64            59.00