Misioni

Misioni yne eshte qe Install Engineering te jete nje nder kompanit me te suksesshme ne vend duke ofruar produkte cilesore per sistemin e ngrohjes, ventilimit, klimatizimit si dhe sistemin e ujit.
Ne investojme ne trajnime te ndryshme per punonjesit tane qe mjedisi i punes te jete profesional dhe efikas ne menyre qe konsumatoret tane te kene nje pervoje te paharruar me ne.

Vizioni

Vizioni yne eshte qe te jemi lider ne industrine e ngrohjes, ventilimit, klimatizimit dhe sitemit te ujit. Objektivat tona jane qe te sigurojme nje sherbim te pergjegjshem dhe nje nivel te larte te kenaqsise se klientit duke zhvilluar marredhenie afat-gjata me ta. Ne do te perpiqemi qe te sigurojme sherbimine te jashtezakonshme per konsumatoret tane ne menyre qe ti plotsojme kerkesat e tyre.
Pjese e objektivave afatshkurte jane qendrushmeria ne treg, zgjerimi dhe prania me e madhe e kompanise ne treg, menaxhimi me efikas dhe trajnimi i stafit, zhvillimi dhe investimet ne marketing si dhe gjetja dhe eliminimi i dobesive te operimit te kompanise.

Objektivi

Vizioni yne eshte qe te jemi lider ne industrine e ngrohjes, ventilimit, klimatizimit dhe sitemit te ujit. Objektivat tona jane qe te sigurojme nje sherbim te pergjegjshem dhe nje nivel te larte te kenaqsise se klientit duke zhvilluar marredhenie afat-gjata me ta. Ne do te perpiqemi qe te sigurojme sherbimine te jashtezakonshme per konsumatoret tane ne menyre qe ti plotsojme kerkesat e tyre.
Pjese e objektivave afatshkurte jane qendrushmeria ne treg, zgjerimi dhe prania me e madhe e kompanise ne treg, menaxhimi me efikas dhe trajnimi i stafit, zhvillimi dhe investimet ne marketing si dhe gjetja dhe eliminimi i dobesive te operimit te kompanise.