Bateri për ujësjellës

Na kontaktoni në numrat:
📞 045 106 101
📞 045 106 102
📞 049 277 968

Seti i baterisë këndore përfundimtare Interplast i kthyer në kënd 105º mundëson intervenimin e instaluesit në rast të ndërrimit të baterisë ose ndërrimit të gypit.

Kutia mbështjellëse e plastikës mundëson që në rast të rrjedhjes së ujit, ai të shkarkohet ne gypin mbështjellës të brinjëzuar.