Fan coil kanalor

• Kapacitete të ndryshme
• Filter i pastrueshëm
• Punë e qetë
• Ventilator me shumë shpejtësi
• Dizajn kompakt

2.0 deri 6.0 kW
Mediumi punues: Ujë
Na kontaktoni në numrat:
📞 045 106 101
📞 045 106 102
📞 049 277 968

Seria AZI e ventilator-konvektorëve(fan coil) janë të dizajnuar për ti plotësuar kërkesat e ndryshme për ngrohje dhe ftohje zonale duke përdorur ujë të ngrohtë ose të ftohtë.