Fan coil kasetor

• Dizajn i bukur
• Shpërndarje e mirë e ajrit
• Zhurmë e vogël
• Pompë kondenzati
• Mundësi për valvole 3-kahore
• Mirëmbajtje e lehtë

2.8 deri 11 kW
Mediumi punues: Ujë
Na kontaktoni në numrat:
📞 045 106 101
📞 045 106 102
📞 049 277 968

Fan Coilat Kasetor me shpërndarje të ajrit në 4 anë janë zgjedhje perfekte për pothuaj të gjitha llojet e hapësirave, si shtëpi, zyre, lokale etj. Sistemi VRF mundëson që shpërndarja e ajrit të jetë sa më e njëtrajtshme dhe të ofrojë komoditet maksimal.

Shpërndarje e fuqishme dhe e balancuar e ajrit – Njësia kasetore mundëson shpërndarje të fuqishme të ajrit në 4 anë me 7 shpejtësi të ventilatorit dhe opsionin Auto. Motor DC Inverter – Ventilatori me motor DC Inverter mundëson rregullim të shpejtësisë dhe shpenzim minimal.

Zhurmë shumë e vogël – Motori DC Inverter mund të ofrojë rregullim të shpejtësisë në atë menyrë që të mos shkaktojë zhurmë. Njësia gjithashtu mund të rregullohet në kontroller që të punojë në qetësi automatike. Shkarkim inteligjent i kondenzatit – Pompa e kondenzatit me fuqi 1m mund të shkarkojë ujin në sfardo pozite të instalimit. Funksioni i mbrojtjes – Pajisja tregon gabimet ne raste të sasisë së tepërt të ujit, ngrirjes, mosfunsionimit të senzorëve të temperaturës dhe mbingarkesës së motorit të ventilatorit.