Rekuperatorë të nxehtësisë

• Me kapacitet 150/1300m³/h

Na kontaktoni në numrat:
📞 045 106 101
📞 045 106 102
📞 049 277 968

Rekuperatorët e nxehtësisë janë njësi mekanike të ventilimit të cilët mundësojnë ajër të freskët dhe të filtruar në hapësira të mbyllura duke mundësuar që të mos humbë nxehtësia.

Këto njësi punojnë në principin e këmbimit të energjisë mes ajrit që largohet nga hapësira me ajrin që futet duke përdorur këmbyes pllakor ajër-ajër dhe në ketë mënyrë sigurohet që të kursehet shumë energji.