Ventilatorë kulmorë për oxhak – 400’c

• Me kapacitet 880/7000m³/h

F400
Na kontaktoni në numrat:
📞 045 106 101
📞 045 106 102
📞 049 277 968

Gama e ventilatoreve centrifugale të montuara në çati jane të projektuar për nxjerrje tymi në kushte zjarri dhe F400 e certifikuar. Të gjitha modelet janë të përshtatshme për temperatura e rrjedhës së ajrit deri në 120ºC.
Bazat janë të prodhuara nga fletë e galvanizuar çeliku dhe mbulesat janë prodhuar nga alumini.
Të gjitha modelet përfshijnë mbrojtëse rezistente ndaj shpendëve.